Nyilatkozat

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapon ajánlott, Dallos Mónika által vezetett programok tájékoztató, ismeretterjesztő és önismereti jellegűek. Ennél fogva nem adhatnak választ minden olyan jellegű kérdésre, mely egy adott panasszal, betegséggel kapcsolatban felmerülhet. Pszichés vagy pszichoszomatikus zavarok fennállása esetén orvosi vagy pszichoterápiás ellátás igénybevételét javasoljuk!

Az egyéni konzultáció célja hozzásegíteni a résztvevőt ahhoz, hogy érdemi felismerésekhez jusson önmagával kapcsolatban, releváns érzelmeket éljen át, cselekvően átrendezze szubjektív világa egy-egy területét és mobilizálja belső hajtóerejét céljai, saját jólléte irányába. Diagnózis felállítására nem kerül sor. Dallos Mónika saját kompetencia határain belül biztosít önismereti és önfejlesztő jellegű programokat. Amennyiben a megismert probléma túlmutat szakmai képzettségén, úgy más szakember felkeresését javasolja.

Nyilatkozat

Az önismereti workshopok ismeretterjesztő célúak. Segíthetik a résztvevők önismeretének elmélyülését, valamint saját élmények átélésén keresztül közelebb kerülhetnek egyes módszerek gyakorlati megtapasztalásához. A workshopokon való részvétel nem jogosítja fel a jelen lévőket az ott megismert és kipróbált technikák és módszerek önálló használatára, kliensekkel történő alkalmazására.

A honlapon elérhető és díjmentesen letölthető önismereti anyagok (tesztek, kérdőívek, munkalapok) nem jogosítják fel a felhasználót más kiadványba, honlapba történő beépítésre, vagy más rendszerben való tárolásra, illetve nyilvános bemutatásra, terjesztésre, vagy ügyfelekkel való alkalmazásra.

A letöltött anyagot minden felhasználó saját felelőssége teljes tudatában ismeri meg. Az önismereti anyagok nem alkalmasak a felhasználó teljes személyiségének, struktúrájának és működésének részletes jellemzésére. A kapott eredmények tájékoztató jellegűek.